Vodič:

Mgr. Pavel Trojan je rodjen u Pragu 1979. gde i sada živi.

Završio je studije srpskog i poljskog jezika na Katedri za Slavistiku na Karlovom Univerzitetu u Pragu.

Nekoliko semestara je proveo na studijama u inostranstvu (Beograd, Zagreb, Katovice, Lublin, Vroclav).

Licencu turističkog vodiča poseduje još od 1999. god.

Gaji velika interesovanja prema odnosima Južnih Slovena i Čeha u prošlosti i odnosima nacionalnih manjina u bivšoj Jugoslaviji i Čehoslovačkoj. Autor je Vodiča kroz Prag specijalno napisanog za gradjane bivše Jugoslavije. Originalnost vodiča je zasnovana na dešavanjima koja su usko vezana za jugoslovenske ličnosti i njihovu delatnost u Pragu. Vodič je u pripremi.

Pavel Trojan je i autor internet vodiča kroz boemski deo Praga - Žižkov i osnivač gradjanskog udruženja Moje Srbsko, koje približava srpsku kulturu češkom narodu.

Govori češki, srpski/hrvatski, poljski i engleski jezik.