O Češkoj:

Češka Republika – osnovni podaci

Nastanak države: 1.1.1993 (posle raspada Čehoslovačke).
Zakonodavna vlast je u rukama parlamenta, koji se sastoji od dve komore:

Poslaničke skupštine (200 poslanika koji se biraju svake 4. godine)

i Senata (81 senator koji se biraju svake 6. godine).

Pravo glasanja imaju državljani stariji od 18 godina. 
Izvršna vlast pripada vladi koju imenuje predsednik republike a koja je odgovorna poslaničkoj skupštini. Državna himna se sastoji od prvog stiha pesme Jozefa Kajetana Tila – Kde domov můj (Gde je moja otadžbina).
Češka Republika je stupila u pakt NATO 12.3.1999, a 1.5.2004. je postala član Evropske Unije.


Broj stanovnika: 10 251 079 (2005)
Gustina stanovnika: 131 na km2
Struktura stanovništva: Česi 94,7%, Nemci 0,5%, Slovaci 3,1%, Poljaci 0,6%, Romi 0,3%, ostali 0,2%.
Površina Češke Republike: 78 866k m2 (7 887 000 ha)
Udaljenost između najudaljenije tačke na istoku i najudaljenije tačke na zapadu iznosi 493 km, a između severa i juga je najveća udaljenost 278 km.
Dužina granice: 2 311,2 km
Sa Nemačkom: 810,7 km
Sa Poljskom: 782,5 km
Sa Austrijom: 466 km
Sa Slovačkom: 252 km.

Prosečna nadmorska visina: 430 m
Najviši vrh: Snješka (Sněžka) 1602 m n.v.
Najniža tačka: Hršensko (Hřensko) 117 m n.v.
Najduža reka: Vltava 433 km.

Češka Republika nudi čitav niz kulturnih spomenika, gradova i objekata koji su vredni pažnje.
Neki od njih su deo kulturne i prirodne baštine UNESCO-a. Osim istorijskog jezgra glavnog grada Praga, tu su još i Češki Krumlov, Telč, Kutna Hora, crkva Sv. Jana Nepomuckog na Zelenoj Gori, oblast Lednjičko-Valticka (Lednicko-Valtická), areal Nadbiskupskog dvorca, Cvetna i Dvorska bašta u Kromnjeržižu (Květné a Podzámecké zahrady), selo Holašovice na jugu Češke, Litomišl – renesansni zamak i istorijski deo grada, Olomouc – spomenik Presvete Trojice, Brno – vila Tugendhat, Tšebič (Třebíč) – jevrejska četvrt i bazilika Sv.Prokopa.